Veľa hovoříš-Málo hovoříš-Vôbec nehovoríš-Začni písať -Každý sa potrebuje vyjadriť

Obsluha webu

Obsah otvoreného odkazu

DESATORO PÍSANIA

A

S

D

F

ľavá ruka

ô

L

K

J

pravá ruka

Držte se uvedených zásad, privedú vás úspešne k cieli!

1. Prsty kľaďte do základnej polohy a pri písaní sa vždy do nej vracajte! Zápästie neopierajte o dosku stolu, majte zaoblené prsty (ako pri hre na klavír), lakte držte u tela a pre svoje zdravie dodržujte ergonómiu sedenia.

2. Pred začiatkom každého cvičenia si pozorne prečítajte, čo, ako a koľkokrát máte písať. Zadanie, ktorému neporozumiete, program (umelá inteligencia) vyhodnocuje ako chybu.

3. Pri písaní sa NEPOZERAJTE NA KLÁVESNICU, iba sledujte opisovaný text.

4. Zo začiatku dávajte pozor na presnosť, pretože rýchlosť prichádza sama pravidelným tréningom.

5. Medzerníkom píšte iba jedným palcom. Používajte ten, ktorý je pre vás prirodzenejší. Väčšinou praváci píšu medzerník pravým a ľaváci ľavým palcom.

6. Sústreďte sa na písanie písmen, všetko ostatné hoďte za hlavu, inak budete robiť chyby. Ak cítíte únavu, na chvíľu si odpočiňte.

7. Ak sa vám zdá, že vás prsty nepočúvajú alebo robíte chyby, opisované písmenka si potichu hovorte, aby to prštekom bolo jasné.

8. Majte trpezlivosť a nerozčuľujte sa! Program Vás niekedy bude nútiť opakovať tie cvičenia, v ktorých sa Vám nedarilo a v ktorých robíte chyby. Je to súčasťou metodiky výučby písania všetkými desiatimi a teda pre vaše dobro. Pohyby prstov sa musia tréningom zautomatizovať tak, aby ste písali bez pozerania sa na klávesnicu čo najpresnejšie a bez chyby a po nejakom čase ste nemuseli premýšľať nad tým, ktorými prstami písmena píšete (verte, že v tejto rýchlosti to nebudete ani vnímať).

9. Pri tréningu nepoužívajte zpätnú klávesu! Program Vám to prvých 600 cvičení aj tak nedovolí.

10. Trénujte každý deň, minimálne však 3krát týždenne. Pokúste sa vždy prejsť aspoň 3-5 cvičení a priebežnú známku udržujte na hodnote 1. Ak vás ale nácvik prestane tešit, radšej ho prerušte. V prípade, že urobíte v tréningu dlhšiu pauzu (napr. 14 a viacej dní), výučba vás sama o niekoľko cvičení vráti, aby ste si posledné zabudnuté učivo zopakovali.

Tento web

Odporúčam

Zaujímavosti

Copyright © 2012-2018 Všetky práva vyhradené Škola DOMINIKA | hosting