Veľa hovoříš-Málo hovoříš-Vôbec nehovoríš-Začni písať -Každý sa potrebuje vyjadriť

Obsluha webu

Obsah otvoreného odkazu

PROGRAMOVANÁ VÝUČBA ZAV

Autorom je vicemajster sveta v písaní na klávesnici Jaroslav Zaviačič, od roku 1991 v spoluautorskej spolupráci s deväťnásobnou majsterkou sveta Helenou Zaviačičovou-Matouškovou. Podľa ZAVu sa učí písať na stredných i základných školách po celej ČR, ale i v zahraničí v slovenskej, poľskej a nemeckej verzii.

Výučba je rozdelená do niekoľkých tried:

Tabulka 1: Obsah výuky ZAV
Trieda Cvičení Obsah výuky
I. 1 - 600 prebratie viac ako 95 % plochy slovenského textu
II. 601 - 1 200 menej frekventované znaky slovenskej klávesnice a čísla
III. 1 201 - 1 800 tréning rýchlosti a presnosti

Program vás vedie celou výučbou, nácvik jednotlivých znakov je postupný podľa ich frekvencie výskytu v slovenskom texte. Predkladané cvičenia sú pestré s následným vyhodnotením chýb, podľa ktorého program zvolí váš ďalší postup: posun vpred (na ďalšie cvičenie), zopakovanie cvičení alebo posun späť (na predchádzajúce cvičenie).

Základnou metódou nácviku je opakovanie tak, aby písanie znakov bolo zautomatizované. To znamená, že po nejakom čase už nebudete vnímať, ktorými prstami píšete konkrétne znaky. Preto je tak potrebné pravidelne trénovať, najlepšie každý deň (možno aj viackrát za deň), minimálne však 3krát týždenne. Stačí aj niekoľko desiatok minút. Z nácviku sa nemá stať nezáživná povinnosť, ale zaujímavá škola hrou. Pred samotným začiatkom tréningu sa zoznámte so zásadami písania.

Popis niektorých cvičení

Kadičky: Znaky sa striedajú v určitom časovom intervale. Pokiaľ písmeno opíšete správne, potom sa valce napĺňajú. Pri chybe začínate od začiatku.

Odpisy textu: Najčastejšie cvičenie, ktoré je vyhodnocované podľa počtu chýb alebo počtu úderov. Pri opise nesmiete mať dlhšiu pauzu, inak dôjde k predčasnému vyhodnoteniu. Cvičenia môžu byť aj rôzne limitované časom a rôzne penalizované.

Odpisy naslepo: Slúžia k tomu, aby ste sa sústredili iba na opisovaný text. Neuvidíte teda text, ktorý sami píšete. Pri chybe Vás program zastaví a zobrazí ju.

Odpisy odzadu: Veľká špecialita, ktorá slúži k nácviku presnosti písania, k zvýšeniu vášho sústredenia a k sníženiu globálneho čítania (domýšľanie čítaného textu).

Tento web

Odporúčam

Zaujímavosti

Copyright © 2012-2018 Všetky práva vyhradené Škola DOMINIKA | hosting