Veľa hovoříš-Málo hovoříš-Vôbec nehovoríš-Začni písať -Každý sa potrebuje vyjadriť

Obsluha webu

Obsah otvoreného odkazu

KURZOVNÉ

Po inštalácii programu a zriadení študentského účtu je prvých 100 cvičení bezplatná demoverzia. Kurzovné môžete zaplatiť až po ich absolvovaní, na účet č.: 2500 290 605/2010.

Tabuľka 2: Kurzovné sa vzťahuje vždy k jednému uživateľskému účtu. Pre ďalšieho rodinného příslušníka platí zľava 50% z ceny kurzu.
Trieda Cvičení Kurzovné
1 trieda 1 - 600 20 €
2 triedy 1 - 1 200 36 €
3 triedy 1 - 1 800 48 €

Jednotlivé triedy je možné dokupovať i postupne, napr. 1 – 600 cv., 601 – 1 200 cv., 1 201 – 1 800 cv. Cenovo výhodnejší je ale nákup viacerých tried naraz (pozri tabuľku). Zvážte si prosím vopred, koľko tried chcete absolvovať.

1. trieda (1 – 600 cv.) – Preberiete znaky, ktoré tvoria viac ako 95 % plochy slovenského textu. Po ich zvládnutí budete už schopní opisovať jednoduchšie texty správnymi prstami.

2. trieda (600 – 1 200 cv.) – Naučíte sa menej frekventované slovenské znaky, vrátane značiek a čísiel. Zvládnutím všetkých 1 200 cvičení budete vedieť ovládať celú klávesnicu všetkými desiatimi prstami naslepo.

3. trieda (1 200 – 1 800 cv.) – Obsahuje tréning rýchlosti a presnosti písania. Je určená predovšetkým pre záujemcov, ktorí sa chcú ďalej zlepšovať.

Tento web

Odporúčam

Zaujímavosti

Copyright © 2012-2018 Všetky práva vyhradené Škola DOMINIKA | hosting